Tämä sivusto

On ei kaupallinen suomalaisen kuluttajan tietoteknikan informaatio-, tuki- ja soveltamissivusto. Tavoite on tietoisuuden ja itsenäisten taitojen sekä tekniikan käyttöasteen edistäminen. Esittelee ideoita, opastaa, jakaa käyttökokemuksia, lisäämään soveltamisen ja tekniikan hyödyntämisastetta, parantamaan tietoisuutta, turvallisuutta, käyttöastetta ja sovellettavuutta kuluttajatasolla. Yksinkertaisesti kuin mahdollista.

Linkkisivuille pääsevät keskitetyt kansalaisen palvelut, joiden käyttö astetta ja omaksumista pyritään edistämään.

Yhtenä pointtina vastataan kysymättömiin kysymyksiin, jotka tekevät tekniikkaa tutuksi saadaksemme siitä enemmän irti.

Tavoitealueena Päijät-Hämeen maakunta.

Huomio! Vastuuvapaus: Sivusto on hallinnoitu yksityis- ja vapaaehtois ammattilais resursseilla. Sivustossa, jokin osa on tai voi olla, lähteidensä ja oman kopiointioikeuksien alaista. Älä kopioi kolmantena osapuolena. Muistutan: Enempiin käännöksiin ei ole aikaa. Sivuston kehitys on vapaaehtoisvoimien tai markkinavoimien toimien vaikutuksesta riippuva tulevaisuudessa.

Yhteyden otot vain SÄHKÖPOSTITSE (!) Kohderyhmät voivat saada sähköpostitiedotteita (jakeluun luovutettujen postiosoitteiden vuotamattomuutta ei voida taata vaikka ne oletusarvoisestii tarkoituksella peitataan), Markkinoinnin roskaposti ja riskityyppiset liitteet suodatetaan automaattisesti.

This site (In english)


Is non-commercial Finnish consumers information technologies information-, support- and apply site. The goal is to promote awareness and self-knowledge, and technology utilization. Presents ideas, guides, share experiences, and to increase the application of technology utilization, improve awareness, security, utilization and applicability of the consumer level. As simple as possible.

To the pages can access to centralized services to citizens, with a utilization rate of adoption and seeks to promote.

Also one mission is answer to not asked questions that make the familiar technique to get more out of it.

The target area of the Päijät-Häme region.

Attention! Disclaimer: This site is managed resources of the private and voluntary professional. On the site, some of parts are, or may be, from our or outside sources as free and under our own rights to use. Do not copy as third party. Busy and no use for global translations. Site development is depending of volunteer forces, or market forces affects actions in the future.

Contact with e-mail only (!) Target groups can get e-mail announcements (leaks of delivery addresses for the distribution can not be guaranteed, even are blinded as default way).
Received marketing spam and risk types of attachments for our service, is filtered automatically.